Аль нэг машин таныг соронзон мэт татна. Өөрийгөө мэдэр.

Япон Аукшин - 3..2..1..BuyIt!
Туршилтын хувилбар ажиллаж байна. Сайтыг сайжруулах санал байвал info@moto.mn мэйл бичээрэй.

Шүүлтүүр


ID

Фирм - Марк

 • Lot код:1072
 • Аукшин огноо:2017.12.19 12:55
 • Аукшин байрлал:JU Mie
 • Гүйлт119,000
 • АралMH23S
 • Хөдөлгүүр660 сс
 • Хурд.хайрцагF5
 • Өнгөblue
 • Эхлэх үнэ 80,000 иен 713 дол
  1,736,800 төг
 • Дундаж үнэ 214,000 иен 1,909 дол
  4,645,940 төг
 • Lot код:16045
 • Аукшин огноо:2017.12.16 14:31
 • Аукшин байрлал:USS Kyushu
 • Гүйлт48,000
 • АралAZK10
 • Хөдөлгүүр2400 сс
 • Хурд.хайрцагAT
 • ӨнгөSILVER
 • Эхлэх үнэ 280,000 иен 2,497 дол
  6,078,800 төг
 • Дундаж үнэ 929,000 иен 8,285 дол
  20,168,590 төг
Зарагдсан
 • Lot код:2142
 • Аукшин огноо:2017.12.16 13:04
 • Аукшин байрлал:TAA Yokohama
 • Гүйлт49,000
 • АралZVW30
 • Хөдөлгүүр1800 сс
 • Хурд.хайрцагIAT
 • Өнгөsilver
 • Эхлэх үнэ 320,000 иен 2,854 дол
  6,947,200 төг
 • Дундаж үнэ 825,000 иен 7,358 дол
  17,910,750 төг
 • Lot код:83023
 • Аукшин огноо:2017.12.16 15:46
 • Аукшин байрлал:HAA Kobe
 • Гүйлт22,000
 • АралPG20
 • Хөдөлгүүр2000 сс
 • Хурд.хайрцагFA
 • Өнгөblack
 • Эхлэх үнэ 680,000 иен 6,065 дол
  14,762,800 төг
 • Дундаж үнэ 1,050,000 иен 9,365 дол
  22,795,500 төг
 • Lot код:80135
 • Аукшин огноо:2017.12.16 16:39
 • Аукшин байрлал:HAA Kobe
 • Гүйлт61,000
 • Арал95514P
 • Хөдөлгүүр1400 сс
 • Хурд.хайрцагFA
 • Өнгөgrey
 • Эхлэх үнэ 200,000 иен 1,784 дол
  4,342,000 төг
 • Дундаж үнэ 0 иен
 • Lot код:40003
 • Аукшин огноо:2017.12.16 12:24
 • Аукшин байрлал:USS Shizuoka
 • Гүйлт66,000
 • АралRE91S
 • Хөдөлгүүр2400 сс
 • Хурд.хайрцагFAT
 • ӨнгөSILVER
 • Эхлэх үнэ 230,000 иен 2,051 дол
  4,993,300 төг
 • Дундаж үнэ 0 иен
 • Lot код:8153
 • Аукшин огноо:2017.12.16 10:31
 • Аукшин байрлал:JU Gifu
 • Гүйлт106,000
 • АралKY51
 • Хөдөлгүүр3700 сс
 • Хурд.хайрцагFAT
 • Өнгөblack
 • Эхлэх үнэ 500,000 иен 4,459 дол
  10,855,000 төг
 • Дундаж үнэ 885,000 иен 7,893 дол
  19,213,350 төг
 • Lot код:3508
 • Аукшин огноо:2017.12.19 11:45
 • Аукшин байрлал:JU Shizuoka
 • Гүйлт48,000
 • АралRN6
 • Хөдөлгүүр1800 сс
 • Хурд.хайрцагIAT
 • Өнгөblack
 • Эхлэх үнэ 120,000 иен 1,070 дол
  2,605,200 төг
 • Дундаж үнэ 774,000 иен 6,903 дол
  16,803,540 төг
 • Lot код:53144
 • Аукшин огноо:2017.12.16 09:58
 • Аукшин байрлал:HAA Kobe
 • Гүйлт38,000
 • АралKGC30
 • Хөдөлгүүр1000 сс
 • Хурд.хайрцагCA
 • Өнгөblue
 • Эхлэх үнэ 10,000 иен 89 дол
  217,100 төг
 • Дундаж үнэ 348,000 иен 3,104 дол
  7,555,080 төг
 • Lot код:90047
 • Аукшин огноо:2017.12.16 11:59
 • Аукшин байрлал:JU Gifu
 • Гүйлт120,000
 • Арал-31214-
 • Хөдөлгүүр1360 сс
 • Хурд.хайрцагF6
 • Өнгөyellow
 • Эхлэх үнэ 30,000 иен 268 дол
  651,300 төг
 • Дундаж үнэ 0 иен
 • Lot код:55582
 • Аукшин огноо:2017.12.16 13:03
 • Аукшин байрлал:HAA Kobe
 • Гүйлт72,000
 • АралNCP81G
 • Хөдөлгүүр1500 сс
 • Хурд.хайрцагAT
 • Өнгөgreen
 • Эхлэх үнэ 30,000 иен 268 дол
  651,300 төг
 • Дундаж үнэ 478,000 иен 4,263 дол
  10,377,380 төг
Зарагдсан
 • Lot код:16057
 • Аукшин огноо:2017.12.16 14:34
 • Аукшин байрлал:USS Kyushu
 • Гүйлт35,000
 • АралGP1
 • Хөдөлгүүр1300 сс
 • Хурд.хайрцагFAT
 • ӨнгөPEARL
 • Эхлэх үнэ 80,000 иен 713 дол
  1,736,800 төг
 • Дундаж үнэ 512,000 иен 4,566 дол
  11,115,520 төг
 • Lot код:55030
 • Аукшин огноо:2017.12.16 10:40
 • Аукшин байрлал:HAA Kobe
 • Гүйлт113,000
 • АралAHR20W
 • Хөдөлгүүр2400 сс
 • Хурд.хайрцагAT
 • Өнгөwhite
 • Эхлэх үнэ 650,000 иен 5,797 дол
  14,111,500 төг
 • Дундаж үнэ 1,162,000 иен 10,363 дол
  25,227,020 төг
 • Lot код:50115
 • Аукшин огноо:2017.12.16 10:03
 • Аукшин байрлал:USS Kyushu
 • Гүйлт84,000
 • АралMH23S
 • Хөдөлгүүр660 сс
 • Хурд.хайрцагAT
 • ӨнгөBLACK
 • Эхлэх үнэ 50,000 иен 446 дол
  1,085,500 төг
 • Дундаж үнэ 245,000 иен 2,185 дол
  5,318,950 төг
Зарагдсан
 • Lot код:35078
 • Аукшин огноо:2017.12.16 14:04
 • Аукшин байрлал:HAA Kobe
 • Гүйлт40,000
 • АралGB3
 • Хөдөлгүүр1500 сс
 • Хурд.хайрцагAT
 • Өнгөwhite
 • Эхлэх үнэ 0 иен
 • Дундаж үнэ 671,000 иен 5,984 дол
  14,567,410 төг