Аль нэг машин таныг соронзон мэт татна. Өөрийгөө мэдэр.

Япон Аукшин - 3..2..1..BuyIt!
Туршилтын хувилбар ажиллаж байна. Сайтыг сайжруулах санал байвал info@moto.mn мэйл бичээрэй.

Шүүлтүүр


ID

Фирм - Марк

 • Lot код:50009
 • Аукшин огноо:2017.12.16 12:42
 • Аукшин байрлал:USS Shizuoka
 • Гүйлт109,000
 • АралKDH201V
 • Хөдөлгүүр3000 сс
 • Хурд.хайрцагAT
 • ӨнгөSILVER
 • Эхлэх үнэ 300,000 иен 2,661 дол
  6,483,000 төг
 • Дундаж үнэ 0 иен
 • Lot код:14047
 • Аукшин огноо:2017.12.16 11:29
 • Аукшин байрлал:USS Kyushu
 • Гүйлт40,000
 • АралGE6
 • Хөдөлгүүр1300 сс
 • Хурд.хайрцагFAT
 • ӨнгөBLACK
 • Эхлэх үнэ 80,000 иен 710 дол
  1,728,800 төг
 • Дундаж үнэ 365,000 иен 3,238 дол
  7,887,650 төг
 • Lot код:58427
 • Аукшин огноо:2017.12.15 14:13
 • Аукшин байрлал:USS Nagoya
 • Гүйлт43,000
 • АралT75F02S
 • Хөдөлгүүр1600 сс
 • Хурд.хайрцагFAT
 • ӨнгөBLUE
 • Эхлэх үнэ 30,000 иен 266 дол
  648,300 төг
 • Дундаж үнэ 0 иен
 • Lot код:80060
 • Аукшин огноо:2017.12.16 16:10
 • Аукшин байрлал:HAA Kobe
 • Гүйлт58,000
 • АралZA16
 • Хөдөлгүүр1600 сс
 • Хурд.хайрцагF6
 • Өнгөtea 2
 • Эхлэх үнэ 350,000 иен 3,105 дол
  7,563,500 төг
 • Дундаж үнэ 1,066,000 иен 9,455 дол
  23,036,260 төг
 • Lot код:6288
 • Аукшин огноо:2017.12.15 14:18
 • Аукшин байрлал:JU Miyagi
 • Гүйлт80,000
 • АралTV2
 • Хөдөлгүүр660 сс
 • Хурд.хайрцагF5
 • Өнгөwhite
 • Эхлэх үнэ 30,000 иен 266 дол
  648,300 төг
 • Дундаж үнэ 201,000 иен 1,783 дол
  4,343,610 төг
 • Lot код:55
 • Аукшин огноо:2017.12.15 12:32
 • Аукшин байрлал:JU Okinawa
 • Гүйлт77,000
 • АралNCP120X
 • Хөдөлгүүр1500 сс
 • Хурд.хайрцагIAT
 • Өнгөsilver
 • Эхлэх үнэ 30,000 иен 266 дол
  648,300 төг
 • Дундаж үнэ 0 иен
 • Lot код:66
 • Аукшин огноо:2017.12.15 10:16
 • Аукшин байрлал:USS Osaka
 • Гүйлт70,000
 • АралZF1
 • Хөдөлгүүр1500 сс
 • Хурд.хайрцагFAT
 • ӨнгөPEARL
 • Эхлэх үнэ 0 иен
 • Дундаж үнэ 0 иен
 • Lot код:4501
 • Аукшин огноо:2017.12.20 11:00
 • Аукшин байрлал:MIRIVE
 • Гүйлт102,000
 • АралAZK10
 • Хөдөлгүүр2400 сс
 • Хурд.хайрцагAT
 • Өнгөblack
 • Эхлэх үнэ 80,000 иен 710 дол
  1,728,800 төг
 • Дундаж үнэ 0 иен
 • Lot код:128
 • Аукшин огноо:2017.12.16 12:43
 • Аукшин байрлал:JU Gifu
 • Гүйлт85,000
 • АралTV1
 • Хөдөлгүүр660 сс
 • Хурд.хайрцагIAT
 • Өнгөwhite
 • Эхлэх үнэ 10,000 иен 89 дол
  216,100 төг
 • Дундаж үнэ 219,000 иен 1,943 дол
  4,732,590 төг
 • Lot код:70082
 • Аукшин огноо:2017.12.15 12:34
 • Аукшин байрлал:USS Osaka
 • Гүйлт127,000
 • АралTRY220
 • Хөдөлгүүр2000 сс
 • Хурд.хайрцагMT5
 • ӨнгөWHITE
 • Эхлэх үнэ 0 иен
 • Дундаж үнэ 0 иен
 • Lot код:83015
 • Аукшин огноо:2017.12.16 15:31
 • Аукшин байрлал:HAA Kobe
 • Гүйлт17,000
 • Арал451333
 • Хөдөлгүүр1000 сс
 • Хурд.хайрцагFA
 • Өнгөblack
 • Эхлэх үнэ 200,000 иен 1,774 дол
  4,322,000 төг
 • Дундаж үнэ 0 иен
Зарагдсан
 • Lot код:5081
 • Аукшин огноо:2017.12.15 17:04
 • Аукшин байрлал:ARAI Bayside
 • Гүйлт23,000
 • Арал204347
 • Хөдөлгүүр1790 сс
 • Хурд.хайрцагFAT
 • Өнгөwhite
 • Эхлэх үнэ 650,000 иен 5,766 дол
  14,046,500 төг
 • Дундаж үнэ 0 иен
 • Lot код:30548
 • Аукшин огноо:2017.12.16 12:40
 • Аукшин байрлал:HAA Kobe
 • Гүйлт34,000
 • АралAZK10
 • Хөдөлгүүр2400 сс
 • Хурд.хайрцагAT
 • Өнгөlight blue
 • Эхлэх үнэ 280,000 иен 2,484 дол
  6,050,800 төг
 • Дундаж үнэ 804,000 иен 7,132 дол
  17,374,440 төг
 • Lot код:60170
 • Аукшин огноо:2017.12.16 10:55
 • Аукшин байрлал:HAA Kobe
 • Гүйлт85,000
 • АралL375S
 • Хөдөлгүүр660 сс
 • Хурд.хайрцагAT
 • Өнгөblack
 • Эхлэх үнэ 50,000 иен 444 дол
  1,080,500 төг
 • Дундаж үнэ 410,000 иен 3,637 дол
  8,860,100 төг
 • Lot код:3958
 • Аукшин огноо:2017.12.19 15:00
 • Аукшин байрлал:IPATokyoNyusatsu
 • Гүйлт41,000
 • АралDA64V
 • Хөдөлгүүр660 сс
 • Хурд.хайрцагMT
 • Өнгөbronze
 • Эхлэх үнэ 7,000 иен 62 дол
  151,270 төг
 • Дундаж үнэ 325,000 иен 2,883 дол
  7,023,250 төг